Untitled Document

 
  เมนู
เมนูหลัก
   

โครงการล่าสุด

โครงการที่ผ่านมา

วันสร้างพลังความรักสู่คนพิการ 10

โครงการผ้าป่ามหากุศล 31 กรกฏาคม 2556

วันสร้างพลังความรักสู่คนพิการ 9

ข้อบังคับ ระเบียบ และใบจัดตั้งของมูลนิธิฯ

เชิญชวนบริจาค
การ์ดและสินค้า
ปฏิรูปประเทศไทย
ปฏิรูปประเทศไทย
ปลุกพลังบวก เปลี่ยนประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม : 4492
ห้องสุมดเสียง
รายการ "รวมใจเป็นหนึ่ง"
จำนวนผู้เข้าชม :
ห้องสมุดมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

ประวัติการก่อตั้งมูลนิธิฯ
โครงการกิจกรรมของมูลนิธิฯ
ระเบียบมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
สารคดีสู้ให้เป็น และ ILO
วีดีโอสร้างพลังความรัก
ชุดเพลง ไกล...กังวล &
มิวสิควิดีโอ ทรงพระเจริญ
รวมบทความ
วารสารยิ้มสู้
จำนวนผู้เข้าชม : 100497
ห้องสมุด ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

ข้อมูลและประวัติ ครอบครัว
งานทางด้านวิชาการ
ผลงานทางด้านสิทธิมนุษยชน
บทสัมภาษณ์
หมาหมู่ & สารคดี สุนัขนำทาง
ท่องเที่ยวไปกับ ศ.วิริยะ
สารคดี รายการทีวี
จำนวนผู้เข้าชม : 17776
 
หอศิลป์ยิ้มสู้

หอศิลป์ยิ้มสู้
ศิลปะว่าด้วยเรื่องความพิการ
จำนวนผู้เข้าชม : 4492
เชิญชวนบริจาค/อื่นๆ

กระดานเสวนา [8666]
เชิญชวนบริจาคสนับสนุนการพัฒนา
คนพิการแบบยั่งยืน
[6156]
ติดต่อเรา [5643]
สมัครอ่านหนังสือเสียง
สำรวจความคิดเห็น
ดีมาก 89%
ดี 3.%
ปานกลาง 3.%
พอใช้ 3.%
ควรปรับปรุง 0.%

 

าร ที่

 
วิชาสัมนากฏหมาย(น.279) ดาวน์โหลด
...ILO 77
...อนุสัญญาว่าด้ายสิทธิคนพิการ 145
...เค้าโครงการบรรยายวิชาสัมมนากฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับคนพิการ (น.279) 272
...รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 205
...พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 193
...วิชาสัมมนากฏหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับคนพิการ หลักปรัชญาความเชื่อและผลการทบ 1227
...พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 165
...รัฐธรรมนูญใหม่ชีวิตใหม่สำหรับคนพิการ จริงหรือ? 587
...สิทธิ ประโยชน์และสวัสดิการซึ่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 572
...วิสัยทัศน์สำหรับคนพิการ, ปัญหาของคนพิการ, แนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาคนพิการ 1701
...แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่3พ.ศ.2550-2554.doc 1347
 
 
 
Untitled Document
 
 
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
27/5 ซอยอรุณอมรินทร์ 39 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700 ตู้ปณ. 1001 ปณฝ. ศิริราช กรุงเทพฯ 10702
โทร. 0-2886-1188 Email : wiriyanam@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม :
 
 
ขึ้นข้างบน