Untitled Document

 
  เมนู
เมนูหลัก
   

โครงการล่าสุด

โครงการที่ผ่านมา

วันสร้างพลังความรักสู่คนพิการ 10

โครงการผ้าป่ามหากุศล 31 กรกฏาคม 2556

วันสร้างพลังความรักสู่คนพิการ 9

ข้อบังคับ ระเบียบ และใบจัดตั้งของมูลนิธิฯ

เชิญชวนบริจาค
การ์ดและสินค้า
ปฏิรูปประเทศไทย
ปฏิรูปประเทศไทย
ปลุกพลังบวก เปลี่ยนประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม : 6597
ห้องสุมดเสียง
รายการ "รวมใจเป็นหนึ่ง"
จำนวนผู้เข้าชม :
ห้องสมุดมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

ประวัติการก่อตั้งมูลนิธิฯ
โครงการกิจกรรมของมูลนิธิฯ
ระเบียบมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
สารคดีสู้ให้เป็น และ ILO
วีดีโอสร้างพลังความรัก
ชุดเพลง ไกล...กังวล &
มิวสิควิดีโอ ทรงพระเจริญ
รวมบทความ
วารสารยิ้มสู้
จำนวนผู้เข้าชม : 201520
ห้องสมุด ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

ข้อมูลและประวัติ ครอบครัว
งานทางด้านวิชาการ
ผลงานทางด้านสิทธิมนุษยชน
บทสัมภาษณ์
หมาหมู่ & สารคดี สุนัขนำทาง
ท่องเที่ยวไปกับ ศ.วิริยะ
สารคดี รายการทีวี
จำนวนผู้เข้าชม : 27529
 
หอศิลป์ยิ้มสู้

หอศิลป์ยิ้มสู้
ศิลปะว่าด้วยเรื่องความพิการ
จำนวนผู้เข้าชม : 6597
เชิญชวนบริจาค/อื่นๆ

กระดานเสวนา [13573]
เชิญชวนบริจาคสนับสนุนการพัฒนา
คนพิการแบบยั่งยืน
[9917]
ติดต่อเรา [9166]
สมัครอ่านหนังสือเสียง
สำรวจความคิดเห็น
ดีมาก 89%
ดี 3.%
ปานกลาง 3.%
พอใช้ 3.%
ควรปรับปรุง 0.%

 

าร ที่

 
วิชาสัมนากฏหมาย(น.279) ดาวน์โหลด
...ILO 257
...อนุสัญญาว่าด้ายสิทธิคนพิการ 485
...เค้าโครงการบรรยายวิชาสัมมนากฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับคนพิการ (น.279) 418
...รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 439
...พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 400
...วิชาสัมมนากฏหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับคนพิการ หลักปรัชญาความเชื่อและผลการทบ 2297
...พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 267
...รัฐธรรมนูญใหม่ชีวิตใหม่สำหรับคนพิการ จริงหรือ? 1019
...สิทธิ ประโยชน์และสวัสดิการซึ่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 815
...วิสัยทัศน์สำหรับคนพิการ, ปัญหาของคนพิการ, แนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาคนพิการ 2502
...แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่3พ.ศ.2550-2554.doc 2066
 
 
 
Untitled Document
 
 
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
27/5 ซอยอรุณอมรินทร์ 39 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700 ตู้ปณ. 1001 ปณฝ. ศิริราช กรุงเทพฯ 10702
โทร. 0-2886-1188 Email : wiriyanam@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม :
 
 
ขึ้นข้างบน