Untitled Document

 
  เมนู
เมนูหลัก
   

โครงการล่าสุด

โครงการที่ผ่านมา

วันสร้างพลังความรักสู่คนพิการ 10

โครงการผ้าป่ามหากุศล 31 กรกฏาคม 2556

วันสร้างพลังความรักสู่คนพิการ 9

ข้อบังคับ ระเบียบ และใบจัดตั้งของมูลนิธิฯ

เชิญชวนบริจาค
การ์ดและสินค้า
ปฏิรูปประเทศไทย
ปฏิรูปประเทศไทย
ปลุกพลังบวก เปลี่ยนประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม : 5681
ห้องสุมดเสียง
รายการ "รวมใจเป็นหนึ่ง"
จำนวนผู้เข้าชม :
ห้องสมุดมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

ประวัติการก่อตั้งมูลนิธิฯ
โครงการกิจกรรมของมูลนิธิฯ
ระเบียบมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
สารคดีสู้ให้เป็น และ ILO
วีดีโอสร้างพลังความรัก
ชุดเพลง ไกล...กังวล &
มิวสิควิดีโอ ทรงพระเจริญ
รวมบทความ
วารสารยิ้มสู้
จำนวนผู้เข้าชม : 158728
ห้องสมุด ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

ข้อมูลและประวัติ ครอบครัว
งานทางด้านวิชาการ
ผลงานทางด้านสิทธิมนุษยชน
บทสัมภาษณ์
หมาหมู่ & สารคดี สุนัขนำทาง
ท่องเที่ยวไปกับ ศ.วิริยะ
สารคดี รายการทีวี
จำนวนผู้เข้าชม : 23268
 
หอศิลป์ยิ้มสู้

หอศิลป์ยิ้มสู้
ศิลปะว่าด้วยเรื่องความพิการ
จำนวนผู้เข้าชม : 5681
เชิญชวนบริจาค/อื่นๆ

กระดานเสวนา [11280]
เชิญชวนบริจาคสนับสนุนการพัฒนา
คนพิการแบบยั่งยืน
[8231]
ติดต่อเรา [7607]
สมัครอ่านหนังสือเสียง
สำรวจความคิดเห็น
ดีมาก 89%
ดี 3.%
ปานกลาง 3.%
พอใช้ 3.%
ควรปรับปรุง 0.%

 

าร ที่

 
   กิจกรรมมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ดู
...โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บุคคลออทิสติกและบกพร่องทางการเรียนรู้แบบองค์รวมปี 51 ณ ณ วัดบำรุงรื่น เขตลาดกระบัง 2398
...โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บุคคลออทิสติกและบกพร่องทางการเรียนรู้แบบองค์รวมปี 51 ณ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ 2105
...โครงการอบรมปฏิบัติการให้ความรู้ ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กเล็กผู้พิการแบบองค์กรรวม 2966
...โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บุคคลออทิสติกและบกพร่องทางการเรียนรู้แบบองค์รวมปี 51 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ณ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ 2189
...รายงานความก้าวหน้าโครงการบรมฝึกทักษะ บุคคลออทิสติกและบกพร่องทางการเรียนรู้แบบองค์รวมปี 51 ณ โรงเรียนสามเสนนอก 1590
...รายงานความก้าวหน้าโครงการบรมฝึกทักษะ บุคคลออทิสติกและบกพร่องทางการเรียนรู้แบบองค์รวมปี 51 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อิดฮาร์พัฒนา 1779
...โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บุคคลออทิสติกและบกพร่องทางการเรียนรู้แบบองค์รวมปี 51 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ณ ศูนย์พิทักษา เขตบางกอกน้อย 1860
...โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บุคคลออทิสติกและบกพร่องทางการเรียนรู้แบบองค์รวมปี 51 ณ เขตสะพานสูง 1861
...โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บุคคลออทิสติกและบกพร่องทางการเรียนรู้แบบองค์รวมปี 51 ณ ชุมชนตรอกข้าวเม่า เขตบางกอกน้อย 2397
...โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บุคคลออทิสติกและบกพร่องทางการเรียนรู้แบบองค์รวมปี 51 ณ ณ ชุมชนเขตหลักสี่ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา2 2042
Page 1 2
 
 

 
 
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บุคคลออทิสติกและบกพร่องทางการเรียนรู้แบบองค์รวมปี 51 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ณ ศูนย์พิทักษา เขตบางกอกน้อย

ภาพกิจกรรม


ลงทะเบียน

ผอ.ศูนย์ฯส่วนกลางกล่าวเปิดงานกับประธานในพิธี

ผู้นำชุมชนกล่าวเปิดงานอบรม

ผู้เข้ารับการอบรม

ผอ.มอบของที่ระลึกแก่ผู้นำชุมชน

ผอ.มอบของที่ระลึกแก่ผู้เข้าการอบรม

ผอ.และรองวัลยาบรรยายเรื่องการคัดแยกเด็กพิการ9ประเภท

ผู้เข้าร่วมอบรมทำกิจกรรมตาราง9ช่อง

ชื่อโครงการ :โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บุคคลออทิสติกและบกพร่องทางการเรียนรู้แบบองค์รวม
พื้นที่ดำเนินการ : ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ณ ศูนย์พิทักษา เขตบางกอกน้อย วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2551

วัตถุประสงค์1.เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ไปพัฒนาศักยภาพเด็กพิการในพื้นที่ของตนที่รับผิดชอบ ให้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกวิธี
2.รู้จักนำกิจกรรมไปประยุกต์ให้ตามศักยภาพของเด็กพิการ
3.เด็กพิการก่อนวัยเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากร ครู และอาสาสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร 47 เขต
กำหนดการ
เช้า-ลงทะเบียนและฟังการบรรยายพิเศษจากศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
บ่าย-นางสาวภัทรียา คชหิรัญและคณะวิทยากรบรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติเรื่องการผลิตสื่อเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมตอบคำถามผู้เข้าร่วมอบรม
งบประมาณการจัดกิจกรรม : ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

กิจกรรม
จัดอบรมให้ความรู้ให้แก่ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลและอาสาสมัครดูแลเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กพิการ 47เขตในกรุงเทพมหานครจำนวน 200 คน เพื่อให้ได้พัฒนาศักยภาพแก่เด็กและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.บุคลากรครูและอาสาสมัครมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาเด็กพิการที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพดีขึ้นระดับหนึ่ง
2.เด็กพิการได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของตนเองได้ดีขึ้นตามลำดับ


 
 
 
Untitled Document
 
 
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
27/5 ซอยอรุณอมรินทร์ 39 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700 ตู้ปณ. 1001 ปณฝ. ศิริราช กรุงเทพฯ 10702
โทร. 0-2886-1188 Email : wiriyanam@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม :
 
 
ขึ้นข้างบน